Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Χαλκιδική, Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη (SKG)
Μην χρησιμοποιείτε τη Μετάφραση σε αυτόν τον ιστότοπο, γιατί οι ημερομηνίες για μια κράτηση δεν θα λειτουργήσουν.
Τηλέφωνο+30 6994 897 600
Back
WhatsApp
Viber
Telegram
Messenger
Email
Phone